Vzdělávání

Vnímáme potřebu změny přístupu v tolika různých odvětvích, že jsme po dvou letech pocítili nutnost dát ve Vile nejvíce pozornosti vzdělávání jako takovému. I v projektech, které se zabývají zdravím a soběstačností, se zaměřujeme na sdílení informací a zkušeností. Ve Vile působí Škola 21 vedená studenty, každou středu probíhá setkání kolem vnitřního pohledu a svým každodenním přístupem se snažíme rozvíjet myšlenku aktivního nenásilí.

 

Škola 21

12698844_10153646882049342_604323138_o.jpgŠkola 21 se zabydlela ve Vile Flora před dvěma roky. První semestry byly zaměřené na seberozvojové kurzy pro mladé lidi, kteří si sami vybírali a formovali, co a jak se chtěli učit. K nabídce kurzů postupně přibyly studentské akce, přednášky, výlety, sebeprezentace zájmů a aktivit jednotlivých studentů, objevují se první kurzy vedené studenty. Škola se nadále rozrůstá jak nabídkou aktivit, tak počtem studentů. Centrální otázka, na kterou Škola 21 hledá odpověď, zůstává 'Co se dnes mladí lidé chtějí učit?'.

www.skola21.com

 

 

 

 

Ahimsa Academy

be-the-change-you-want-to-see-in-the-world.jpgNavazujeme na příklady a odkazy mistrů minulosti zabývajících se filosofií aktivního nenásilí na akademické i praktické úrovni. Naším záměrem je dál rozvíjet přístup, který navrhovali a realizovali Gandhí a Silo. Být ve spojení s tím nejlepší co je v nás, na základě toho jednat tak, abychom přispívali k polidštění světa. To jsou jen fráze, otázkou je jakým způsob budeme v každodenním životě měnit “potíže” kolem nás tak, aby směřovaly k vývoji. Naším záměrem je, aby se mezi lidmi rozšiřovalo vědomí možností, jak předcházet násilí a utrpení, jak situace řešit a jak namísto násilnému a preventivnímu jednání věnovat energii dlouhodobému rozvoji.

 

Vnitřní pohled

12695654_10153646907114342_731918403_o.jpgUž víc než 108x jsme se ve větším či menším počtu setkali, abychom nechali každodenní činnosti stranou a dali pozornost sobě. Někdy setkání říkáme “osobní rozvoj” nebo “sebepoznání”, někdy “ve středu” (protože se potkáváme ve středu) a někdy jdeme “na Sila”, protože kromě námi samými a nejbližšími lidmi se inspirujeme člověkem jménem Silo a jeho knížkou “Vnitřní pohled”. Záměrem tohoto díla i našeho setkávání je být ve spojení s tím nejlepším, co je v nás a na základě toho jednat ve svém okolí.

Aktuální informace na Facebooku