Projekty

Naše chuť žít v souladu se sebou a s okolím a ve stejném duchu vyrábět a nabízet produkty byla důležitým aspektem vzniku Vily Flora. Během tří let tak zde mohlo díky společným múzám vznikat minimálně 6 projektů s nejrůznějším zaměřením. Některé se již od inkubátoru Vily osamostatnily, další jsou s ní spojené, testují produkty a způsob jakým vykročí do světa. Projekty zaměřující se na zdraví můžete nalézt v sekci produkty

 

Soběstačnost

Vnímáme naši oddělenost od koloběhu života a závislost na neobnovitelných zdrojích. Na druhou stranu jsme se setkali se systémy využívající přirozených energií (permakultura, zemělodě, akvaponie, ...), které v našich představách zanechaly obrazy nekonečných možností. Děláme sice jen první a maličké soběstačné krůčky, ale dávají nám největší smysl a spojují nás se stovkami projektů po celém světě.

Zeměloďka

lodka2_01.jpgZeměloďka je stavba soběstačného skleníků vycházející z architektury Michaela Reynoldse a jeho konceptu domů známých jako Earthships - Zemělodě. Během léta roku 2013 jsme sice dokončili hrubou stavbu, ale z důvodů využití pneumatik jsme nemohli pokračovat. Věříme, že během tohoto roku Zeměloďku dostavíme, abychom vyzkoušeli tepelnou funkčnost, systémy recyklace vody a pěstební systémy v průběhu celého roku v našich podmínkách.

www.zemelodka.cz

 

Akvaponie

akvaponie.jpgKrátce po lidských obyvatelích se do Vily nastěhovali i obyvatelé rybí. Rok žily v akvaponickém systému, kde díky jejich metabolismu rostla zelenina, která zase rybkám za odměnu čistila vodu. V jednotce byly naneštěstí vady a museli jsme ji pozastavit. Nyní pracujeme na jejím zdokonalení a doufáme, že nám brzy vyroste čerstvá úroda přímo v kuchyni.

více informací o akvaponii

 

 

 

Vzdělávání

Vnímáme potřebu změny přístupu v tolika různých odvětvích, že jsme po dvou letech pocítili nutnost dát ve Vile nejvíce pozornosti vzdělávání jako takovému. I v projektech, které se zabývají zdravím a soběstačností, se zaměřujeme na sdílení informací a zkušeností. Ve Vile se zrodila Škola 21 vedená studenty, každou středu probíhá setkání kolem vnitřního pohledu a svým každodenním přístupem se snažíme rozvíjet myšlenku aktivního nenásilí.

 

Ahimsa Academy

be-the-change-you-want-to-see-in-the-world.jpgNavazujeme na příklady a odkazy mistrů minulosti zabývajících se filosofií aktivního nenásilí na akademické i praktické úrovni. Naším záměrem je dál rozvíjet přístup, který navrhovali a realizovali Gandhí a Silo. Být ve spojení s tím nejlepší co je v nás, na základě toho jednat tak, abychom přispívali k polidštění světa. To jsou jen fráze, otázkou je jakým způsob budeme v každodenním životě měnit “potíže” kolem nás tak, aby směřovaly k vývoji. Naším záměrem je, aby se mezi lidmi rozšiřovalo vědomí možností, jak předcházet násilí a utrpení, jak situace řešit a jak namísto násilnému a preventivnímu jednání věnovat energii dlouhodobému rozvoji.

 

Vnitřní pohled

12695654_10153646907114342_731918403_o.jpgUž víc než 108x jsme se ve větším či menším počtu setkali, abychom nechali každodenní činnosti stranou a dali pozornost sobě. Někdy setkání říkáme “osobní rozvoj” nebo “sebepoznání”, někdy “ve středu” (protože se potkáváme ve středu) a někdy jdeme “na Sila”, protože kromě námi samými a nejbližšími lidmi se inspirujeme člověkem jménem Silo a jeho knížkou “Vnitřní pohled”. Záměrem tohoto díla i našeho setkávání je být ve spojení s tím nejlepším, co je v nás a na základě toho jednat ve svém okolí.

Aktuální informace na Facebooku